Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är specialister inom skadeförsäkring, gruppförsäkring, liv- och pensionsförsäkring samt kapitalplacering.

Skadeförsäkring

Vi analyserar ert företags risksituation, behov och önskemål om skadeförsäkring samt föreslår ett försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats. Våra råd baseras alltid på en analys av flera bolags villkor och priser. Vi står för all löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor.

Personförsäkring

Vi är din personliga rådgivare i liv- och pensionsförsäkringsfrågor, tjänstepensioner, sparande och placering.

Pensionsförsäkring & Placering

Vi är din personliga rådgivare i liv- och pensionsförsäkringsfrågor, tjänstepensioner, sparande och placering. Våra rådgivare har genomgått rådgivarutbildning och är licensierade via Insuresec och Swedsec.

Vi är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.